ID.299/17.11.14 Извършване на независим финансов одит на индивидуален годишен финансов отчет за 2014 г.

Предмет на договора:

Извършване на независим финансов одит на индивидуален годишен финансов отчет за 2014 г.

  1. ДОГОВОР №299/17.11.2014 г.

Свързани статии: