ID.21/30.01.2015. Доставка и монтаж на компоненти за оптимизиране на ефективността на компютърна мрежа в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Предмет на договора:

Доставка и монтаж на компоненти за оптимизиране на ефективността на компютърна мрежа в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

  1. ДОГОВОР №21/30.01.2015 г.

Свързани статии: