11. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Извършване на СМР, които не са включени в обхвата на Проект „Енергийно ефективни мерки в обществени сгради – V транш” в четири сгради на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Провеждана по реда на Глава 8а от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Извършване на СМР, които не са включени в обхвата на Проект „Енергийно ефективни мерки в обществени сгради – V транш” в четири сгради на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ
  2. РЕШЕНИЕ
  3. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  4. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
  5. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  6. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ
  7. ОБРАЗЦИ от 1 до 14
  8. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
  9. СЪДЪРЖАНИЕ

Свързани статии: