18. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Доставка на компютърна техника, софтуер и оборудване за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка, провеждана по реда на ГЛАВА VIII „а“ от Закона за обществените поръчки чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Доставка на компютърна техника, софтуер и оборудване за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ (СЪДЪРЖАНИЕ)
 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ (ТИТУЛНА)
 3. РЕШЕНИЕ
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 6. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
 7. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ
 8. ОБРАЗЦИ (от 1 до 13)
 9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Свързани статии:

 • 029702121
 • Пон. ÷ Пет.: 8:00 до 15:30 ч. - Регистратура  
© 2024 МБАЛНП «Св. Наум» - Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница