ID.00036. Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер на МБАЛНП „Св.Наум” ЕАД, включващ програмни продукти Гама Кодмастер, Гама Мултилаб, Гама Мултилаб – Web, Гама – Мултилаб – КААВ, Гама Стоп, Гама Диети и др.

Обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, включващ програмни продукти Гама Кодмастер, Гама Мултилаб, Гама Мултилаб – Web, Гама – Мултилаб – КААВ, Гама Стоп, Гама Диети и др.

ID номер АОП: 9037363 11.12.2014 г.

  1. Документация - утвърдена заглавна страница
  2. Документация - съдържание
  3. Техническа спецификация
  4. Публична покана
  5. Решение № Д-256/11.12.2014 г. за обявяване на обществена поръчка
  6. Документация - указания
  7. Образци
  8. Договор - проект
  9. Съобщение
  10. Линк към публичната покана в РОП

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: