ID.194/21.06.2017. Договор за косене на зелени тревни площи на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Косене на 13 дка (тринадесет) зелени тревни площи на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София с тримери и самоходни косачки.

  1. ДОГОВОР №194/21.06.2017 г.

Свързани статии: