ID.112/20.04.2018. Договор за поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в сградите на МБАЛНП „Св. Наум“, София

Предмет на договора:

Поддържане в техическа изправност и годност за експлоатация на 3 (три) броя асансьорни уредби, находящи се в сградите на МБАЛНП „Св. Наум“, София.

  1. ДОГОВОР №112/20.04.2018 г., контрахент „ЕКСПРЕС ЛИФТ-СЕРВИЗ“ ООД 17.05.2018 г.

Свързани статии: