Д-р Илиана Димитрова Приставова

Образование:
Висше медицинско (1984 г.) - лекар; Медицинска Академия - София
Придобита специалност:
Психиатрия - 1992 г.
Следдипломни специализации:
  • Медицинска Академия, София - Психофармакотерапия - 1989 г.
  • Специализирана болница по неврология и психиатрия, София - Спешна психиатрия - 1992 г.
  • Българска психотерапевтична асоциация - Психотерапия (психодрама) - 1996 - 2002 г.
Професионална квалификация и опит:
  • специалист психиатър с опит в областта на общата психиатрия (афективни и психотични разстройства;
  • психични разстройства в късната възраст - геронтопсихиатрия);
  • психофармакологична терапия и ЕКТ (международен сертификат за ЕКТ тренинг);
  • участия в клинични проучвания.
Заемана длъжност:
Завеждащ дневния стационар
Членство в научни организации:
  • Български лекарски съюз;
  • Българска психиатрична асоциация.
Научни интереси:
Психофармакология, геронтопсихиатрия, психотерапия (психодрама).
Чужди езици:
английски

Свързани статии: