СЪОБЩЕНИЕ. Експертен център по дистонии и Експертен център по редки заболявания (хорея на Хънтингтън)

МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД е обозначена като Експертен център по дистонии и Експертен център по редки заболявания (хорея на Хънтингтън) с решение на Комисията по редки заболявания към Министерство на здравеопазването.

Свързани статии: