Цени на медицински дейности, за които е сключен договор с НЗОК

MБАЛНП “Св. Наум” има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия по следните клинични пътеки, клиничните процедури, амбулаторни процедури и комплексно диспансерно наблюдение:

Клинични пътеки
1. За оказване на медицинска помощ по клинични пътеки (КП), съгласно чл. 338 от НРД за медицински дейности за 2020-2022 година
# КП № НаименованиеЦена (лв.)
1. КП №50.1 .Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години 782.00
2. КП №51.1 .Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза - за вързаст над 18 години 2526.00
3. КП №52.1 .Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години1337.00
4. КП №53.1 .Диагностика и лечение на субархноиден кръвоизлив при лица над 18 години1432.00
5. КП №54.1 .Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години 7834.00
6. КП №55.1 .Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години10000.00
7. КП №56.1 .Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години 551.00
8. КП №56.2 .Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години663.00
9. КП №57.1 .Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години 2108.00
10. КП №58.1 .Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години 754.00
11. КП №58.2 .Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години906.00
12. КП №59 .Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централната нервна система и моторния неврон (ЛАС) - за възраст над 18 години 655.00
13. КП №60 .Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък612.00
14. КП №61 .Диагностика и лечение на мултиплена склероза770.00
15. КП №62.1 .Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години490.00
16. КП №62.2 .Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години588.00
17. КП №63.1 .Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години720.00
18. КП №64.1 .Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 578.00
19. КП №64.2 .Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години - за възраст над 28-мия ден от раждането 911.00
20. КП №65.1 .Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години 7551.00
21. КП №66.1 .Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години8660.00
22. КП №67 .Диагностика и лечение на паркинсонова болест над 18 години 248.00
23. КП №113.1.Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа 200.00
24. КП №113.2.Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 427.00
25. КП №114 .Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма за възраст над 18 години 239.00
26. КП №254 .Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеборагичен мозъчен инсулт остатъчни проблеми за здравето 56 лв./ден
27. КП №261 .Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 430.00
28. КП №262 .Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система 523.00
29. КП №263 .Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система 336.00
30. КП №265 .Физикална терапия и рехабилитация при боленсти на опорно-двигателния апарат 336.00
31. КП №999 .Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 126.00
Амбулаторни процедури
2. За извършване на Амбулаторни процедури (АПр.), съгласно чл.339 от НРД за медицинските дейности за 2020-2022 година
# АПр. № НаименованиеЦена (лв.)
1. АПр. №33.1.Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема12.00
2. АПр. №35 .Сцинтиграфски изследвания77.00
3. АПр. №38.1.Осигуряване на скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2, от ЗЗО22.00
4. .Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека
Комплексно диспансерно наблюдение
3. Изпълнение на комплексно диспансерно наблюдение
# НаименованиеЦена (лв.)
1.Изпълнение на комплексно диспансерно наблюдение на лица с психични заболявания при лица над 18 години15.00 на преминал пациент

Свързани статии: