Лечение с Duodopa

В МБАЛНП „Св. Наум“ се извършва иновативно за България лечение на пациенти с късна Паркинсонова болест, посредством портативна помпа и лекарство в касета под формата на гел.

Лечението се осъществява успешно от края на 2009 г, като до настоящия момент се лекуват 46 пациента. Duodopa е комбиниран препарат от levodopa/carbidopa (20/5 mg/ml), като подаването на медикамента се осъществява директно в тънките черва посредством тръбна система. Всяка касета съдържа 100 мл гел, което се равнява на 2000 mg levodopa и 500 mg carbidopa. Използва се за лечение на пациенти с късна Паркинсонова болест, с изразени двигателни флуктуации и дискинезии и незадоволителен отговор от лечение със стандартните медикаменти в оптимални дози. Лечението се осъществява през деня в 16-часова инфузия, а през нощта помпата се изключва.

Има два етапа на лечение.

Първият етап е на титрация чрез поставяне на назогастрална сонда. В този етап се разбира доколко пациентът има отговор към лечението с Duodopa и дали би се справил с последващите етапи (обучение, самостоятелни грижи и боравене с помпата).

Вторият етап е на фина титрация чрез PEG-перкутанна ендоскопска гастростома, която се поставя посредством малка операция на корема, в областта на стомаха и чрез тънка тръбичка лекарството достига до тънките черва, а оттам през кръвообращението - до мозъка.

Манипулацията се извършва в отделение по Гастроентерология.

Лечението за късна Паркинсонова болест с Дуодопа, което е напълно безплатно за пациентите.

За повече информация се обърнете към д-р Чорбаджиева 02/9702 202

Свързани статии: