ID.00080. ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПЛОЩИ в сградите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Основание: чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Решение, обективирано в протоколи № 4/22.02.17 г. и №5/06.03.17 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД

Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПЛОЩИ - пет обекта с обща площ от 10 кв.м. в сградите на болницата за монтиране на определените за целта места на автомати за топли и/или студени напитки.

О Б Я В Л Е Н И Е

МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Решение, обективирано в протоколи № 4/22.02.17 г. и №5/06.03.17 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПЛОЩИ - пет обекта с обща площ от 10 кв.м. в сградите на болницата за монтиране на определените за целта места на автомати за топли и/или студени напитки.

Пълният текст на обявата вижте приложения файл

  • Дата
    08.03.2017 10:25:00
  • Краен срок
    22.03.2017 16:30:00

Свързани статии: