ID.00151. ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ по две обособени позиции

Основание: чл.14, ал.1 и чл.16, ал.1 от ПРУПДТДДУК и Протокол № 4/17.03.2020 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД.

Предмет: КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ по две обособени позиции.

О Б Я В Л Е Н И Е

МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД на основание чл.14, ал.1 и чл.16, ал.1 от ПРУПДТДДУК и Протокол № 4/17.03.2020 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ по две обособени позиции.

Пълния текст на обявата вижте в приложения файл

 • Дата
  27.03.2020 14:30:00
 • Краен срок
  16.04.2020 16:00:00

 1. Документация - Приложение 1. УКАЗАНИЯ към кандидатите за участие в конкурс. 27.03.2020 г.
 2. Документация - Приложение 2. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за избор на застраховател. 27.03.2020 г.
 3. Документация - Приложение 3. ДЕКЛАРАЦИЯ за участие в конкурс за избор на застраховател. 27.03.2020 г.
 4. Документация - Приложение 4. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 27.03.2020 г.

Конкурсът ще се проведе на 21.04.2020 г. от 10:30 ч. в учебната зала на ДКБ, ет.1, сграда „Неврология“, ул. „Д-р Любен Русев“ №1, София.


 1. Заповед №Д-103/24.04.2020 г. на изпълнителния директор на болницата за определяне на изпълнител 24.04.2020 г.

Свързани статии: