ID.00178. Покана за участие в конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Основание: чл.28, ал.1 от ППЗПП и Вътрешни правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Предмет: Избор на кредитни институции (обслужващи банки) за предоставяне на финансови услуги за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София.

  1. Покана. Изх. №Д-59/20.01.2022 г.
  2. Приложения

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Свързани статии: