ID.00182. ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на пет обекта с обща площ от 10 кв.м. с автомати за топли и/или студени напитки и пакетирани храни

Основание: В изпълнение на решение по т.4 от Протокол №2 от 17.02.2023 г. на Съвета на директорите на лечебното заведение и на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т.1 от Приложение №1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, Вътрешни правила за отдаване под наем и разпореждане с активите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на пет обекта с обща площ от 10 кв.м. в сградите на болницата за монтиране на определените за целта места на автомати за топли и/или студени напитки и пакетирани храни.

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на решение по т.4 от Протокол №2 от 17.02.2023 г. на Съвета на директорите на лечебното заведение и на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т.1 от Приложение №1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, Вътрешни правила за отдаване под наем и разпореждане с активите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ” ЕАД ОТКРИВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ – пет обекта с обща площ от 10 кв.м. в сградите на болницата за монтиране на определените за целта места на автомати за топли и/или студени напитки и пакетирани храни.

Пълния текст на обявата вижте в приложения файл

  • Дата
    21.02.2023 14:53:00
  • Краен срок
    08.03.2023 14:00:00

  1. Заповед №Д-90/14.03.2023 г. на изпълнителния директор на болницата за обявяване на класирането на участниците в търга 14.03.2023 г.
  2. Заповед №Д-94/27.03.2023 г. на изпълнителния директор на болницата за обявяване на промяна в класирането на участниците в търга 27.03.2023 г.

Свързани статии: