ID.00184. Обява за избор на регистриран одитор/одиторско дружество за преглед и заверка на ГФО през 2023 г.

Основание: чл.26 от ЗПП, чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП - чрез директно възлагане.

Предмет: Избор на регистриран одитор/одиторско дружество за преглед и заверка на ГФО на дружествата от групата МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД през 2023 г.

  1. Покана 18.10.2023 г.
  2. Образци на документи 18.10.2023 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Свързани статии: