ID.00186. ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ за участие в процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Основание: чл.28, ал.1 от ППЗПП и Вътрешни правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Предмет: Избор на кредитни институции (обслужващи банки) за предоставяне на финансови услуги за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София.

  1. Покана. Изх. №Д-105/16.01.2024 г.
  2. Приложения. Образци на документи

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)Свързани статии: