ID.00189. ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на Бистро „Зигмунт Фройд“

Основание: чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Правила за провеждане на търг и конкурс за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители съгласно Приложение 1 към чл. 29 от ППЗПП, Вътрешни правила за отдаване под наем и разпореждане с активите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД и решение на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, обективирано в Протокол №.6/20.03.24 г.

Предмет: МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на Бистро „Зигмунт Фройд“ с разгърната застроена площ от 133,21 кв.м., в двора на болницата откъм заден портал.

МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Правила за провеждане на търг и конкурс за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители съгласно Приложение 1 към чл. 29 от ППЗПП, Вътрешни правила за отдаване под наем и разпореждане с активите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД и решение на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, обективирано в Протокол №.6/20.03.24 г.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на Бистро „Зигмунт Фройд” с площ от 131,21 кв.м., намиращо се в двора на болницата откъм заден портал.

Пълният текст на обявата вижте в приложения файл

  • Дата
    28.03.2024 09:11:36
  • Краен срок
    15.04.2024 16:00:00

Свързани статии: