ID.296/12.11.14 Извършване на независим финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет за 2014 г.

Предмет на договора:

Извършване на независим финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет за 2014 г.

  1. ДОГОВОР №296/12.11.2014 г.

Свързани статии: