ID.079/14.03.2017. Договор за абонаментно поддържане на климатични и вентилационни системи в МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София

Предмет на договора:

Договор за абонаментно поддържане на климатични и вентилационни системи, инсталирани в МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София, ул. Д-р Любен Русев 1

  1. ДОГОВОР №79/14.03.2017 г.

Свързани статии: