ID.088/23.03.2017. Договор за абонаментна поддръжка на поливни системи на територията на МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София

Предмет на договора:

Договор за абонаментна поддръжка на поливни системи на територията на МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София

  1. ДОГОВОР №88/23.03.2017 г.

Свързани статии: