ID.146/10.05.2017. Договор за абонаментна техническа поддръжка на ВОИ и ВиК и необходимите ремонти на територията на МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София

Предмет на договора:

Договор за абонаментна техническа поддръжка на ВОИ и ВиК и необходимите ремонти на територията на МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София.

  1. ДОГОВОР №146/10.05.2017 г.

Свързани статии: