ID.237/31.07.2017. Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група

Предмет на договора:

Договор за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група.

  1. ДОГОВОР №237/31.07.2017 г. с контрахент „ЧЕЗ ТРЕЙД“ ЕАД, гр. София

Свързани статии: