ID.272/14.10.14 Извозване на битови и приравнени към тях отпадъци, събрани в 3 контейнера

Предмет на договора:

Извозване на битови и приравнени към тях отпадъци, събрани в 3 контейнера

  1. ДОГОВОР №272/14.10.2014 г.

Свързани статии: