ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА (ЗОП)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за управление на цикъла на обществените поръчки в МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ“ ЕАД
(Изменени и допълнени с Протокол на СД №15/2020 г.)
02.10.2020 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за управление на цикъла на обществените поръчки в МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ“ ЕАД
(Изменени и допълнени с Протокол на СД №12/2019 г.)
29.08.2019 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за управление на цикъла на обществените поръчки в МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ“ ЕАД
(В сила от 29.09.2016 г.)
26.09.2016 г.

Приложение № 1 към Вътрешните правила за УЦОП в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД
(В сила от 26.09.2016 г.)
26.09.2016 г.

Свързани статии: