Достъп до обществена информация

access-to-public-information-icon-background По смисъла на Закона за достъп до обществена информация МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД е публично правен субект по чл.3, ал.2, т.1 и попада в кръга на юридическите лица, които имат задължениe за предоставяне на обществена информация по ЗДОИ.

МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД е задължен субект за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване по смисъла на закона.

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот на Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят мнение относно дейността на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД.

Предоставянето на достъп до информация дава авторитет на институцията, която го представя, поради което следва стриктно да бъде спазвана предвидената в закона процедура, представена във Вътрешните правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД .

МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД осъществява дейности, насочени към проверка, мониторинг и докладване с цел превенция, противодействие и разкриване на измами, нередности и злоупотреби, съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Вътрешни правила за предотвратяване и разкриване на измами и нередности в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД .

Приети с Протокол No. 12/27.08.2019 г. на Съвета на директорите при МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Данни за звеното, което отговаря за приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация.

Сектор „Административно-информационно обслужване и архив“

Адрес:
гр. София, 1113
 
ул. Д-р Любен Русев 1
Електронна поща:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Факс:
028709309
Телефон:
02/9702108, 02/9702101
Работно време:
от 08.00 часа до 16.30 часа

НАРЕДБА №Н-1 от 07.03.2022 г.за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, издадена на основание чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ

Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Приложение към член единствен

Вид на носителя Количество Норматив за разход
1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

Свързани статии: