Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

БИЗНЕС ПРОГРАМА на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД за периода 2022-2024 г..

Изменена и приета на СД с Протокол 26/29.11.2022 г.

Програма за развитието и дейността на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД за периода 2019-2022 г..

Приета с Протокол No. 12/27.08.2019 г. на Съвета на директорите при МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Програма за развитието и дейността на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД за периода 2016-2019 г..

Приета с Протокол No. 18/22.08.2016 г. на Съвета на директорите при МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Свързани статии: