Акад. проф. д-р И. Миланов, дмн бе удостоен с почетен знак Signum Laudis I степен, „AESCULAPIUS“

Почетен знак „AESCULAPIUS“ - най-високото отличие на МУ - София - І степен.

На тържествена церемония, състояла се на 06.04.2016 г. по повод Празника на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ - София и Международния ден на здравето, ректорът на университета Акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн удостои с почетен знак Signum Laudis I степен, „AESCULAPIUS“ Акад. проф. д-р И. Миланов, дмн за принос в развитието на българското медицинско образование, наука и практика.

Носители на отличието са видни български и чужди учени и преподаватели с международна известност, допринесли за развитието на българската медицина (вкл. дентална медицина и фармация), образование, наука и практика. Връчва се от Ректора на Медицинки университет - София по решение на Академичния съвет на специална церемония.


Свързани статии: