Anticorruption

Електронен адрес за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси:

http://anticorruption.government.bg

Телефон на РЗС Столица за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси:
+359 2 9443385, вътр. 134