РЕД ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ

Приемно-консултативния кабинет по детска неврология

1. Регистрация на пациенти между 08:00 ч. и 14:00 ч. всеки работен ден на РЕГИСТРАТУРА/ИНФОРМАЦИЯ.

1.2. Представяне на НАПРАВЛЕНИЕ №7, издадено от общопрактикуващ лекар или специалист - на регистратурата/информацията.

2. Преглед в приемно-консултативния кабинет по детска неврология:

2.1. За Планов прием се определя дата.

2.2. Прием по спешност.

3. Планов прием в определения ден:

3.1. В деня на плановия прием пациентът се регистрира, след което приемът се извършва в детски приемно-консултативен кабинет по реда на регистрация.

3.2. Пациентът се насочва към Клиника по нервни болести за деца

Лист за планов прием
от 27/11/2023 00:00 до 08/12/2023 00:00

Номер в листаДата на записване в листаДата на планиран приемНаименование звено
3599 28.11.2023 07.12.2023 Клиника по нервни болести за лечение на деца

Приемно-консултативния кабинет по неврология

1. Регистрация на пациенти между 08:00 ч. и 14:00 ч. всеки работен ден на РЕГИСТРАТУРА/ИНФОРМАЦИЯ.

1.2. Представяне на НАПРАВЛЕНИЕ №7, издадено от общопрактикуващ лекар или специалист – на регистратурата/информацията.

2. Преглед в приемно-консултативния кабинет по неврология:

2.1. За Планов прием се определя дата.

2.2. Прием по спешност.

3. Планов прием в определения ден:

3.1. В деня на плановия прием пациентът постъпва в клиниката, за която е планиран (документите за прием се обработват от технически сътрудник на клиниката).


Приемно-консултативен кабинет по психиатрия

За преглед на пациент

1. Регистрация на пациенти между 08:00 ч. и 14:00 ч. всеки работен ден на РЕГИСТРАТУРА/ИНФОРМАЦИЯ с лична карта.

1.2. Представяне на НАПРАВЛЕНИЕ №3, издадено от общопрактикуващ лекар или специалист в приемно-консултативен кабинет по психиатрия.

За хоспитализация на пациент

1. Регистрация на пациенти между 08:00 ч. и 14:00 ч. всеки работен ден на РЕГИСТРАТУРА/ИНФОРМАЦИЯ с лична карта.

1.2. Преглед и оформяме на документи (ИЗ) в приемно-консултативен кабинет по психиатрия.

2. За Планов прием се определя дата.

2.1. В деня на плановия прием пациентът се регистрира на РЕГИСТРАТУРАТА/ИНФОРМАЦИЯТА с лична карта, след което приемът се извършва в приемно-консултативен кабинет по психиатрия по реда на регистрация.

2.2. Настаняване в клиника.

Лист за планов прием
за 11.12.2023 г.

Номер в листаДата на записване в листаДата на планиран приемНаименование звено
3608 29.11.2023 г. 11.12.2023 г. Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания - II-ро отделение за периферно-нервни заболявания
3624 4.12.2023 г. 11.12.2023 г. Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания - II-ро отделение за периферно-нервни заболявания
3639 6.12.2023 г. 11.12.2023 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - Отделение за физикална и рехабилитационна медицина
3584 24.11.2023 г. 11.12.2023 г. Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - I-во отделение за заболявания на автономната нервна система
3641 7.12.2023 г. 11.12.2023 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - I-во отделение за лечение на болката
3634 6.12.2023 г. 11.12.2023 г. Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - I-во отделение за заболявания на автономната нервна система
3597 27.11.2023 г. 11.12.2023 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - I-во отделение за лечение на болката
3573 23.11.2023 г. 11.12.2023 г. Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - II-ро отделение по епилепсия
3577 23.11.2023 г. 11.12.2023 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - Отделение за физикална и рехабилитационна медицина
3610 29.11.2023 г. 11.12.2023 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - Отделение за физикална и рехабилитационна медицина
3627 4.12.2023 г. 11.12.2023 г. Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания - II-ро отделение за периферно-нервни заболявания
3622 1.12.2023 г. 11.12.2023 г. Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания - I-во отделение за НДГ заболявания
3591 27.11.2023 г. 11.12.2023 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - Отделение за физикална и рехабилитационна медицина
3611 29.11.2023 г. 11.12.2023 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - Отделение за физикална и рехабилитационна медицина
3529 16.11.2023 г. 11.12.2023 г. Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - II-ро отделение по епилепсия
3636 6.12.2023 г. 11.12.2023 г. Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания - II-ро отделение за периферно-нервни заболявания