РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Свободни места по Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

ОБЯВИ

Лекари специализанти по нервни болести Изх. №Д-369/12.02.24 г.

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум” ЕАД, гр. София на основание чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда и във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява следните свободни места:

 1. Лекар специализант по нервни болести – 2 бр. - по едно място в Клиника за интензивно лечение на нервни болести и Клиника по нервни болести за двигателни нарушения.

За повече информация вижте приложения файл 13.02.2024 г.

Документите се подават в Сектор „Човешки ресурси” при специалист човешки ресурси в срок до 13.03.2024 г. всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

 • Дата
  13.02.2024 13:33:33
 • Краен срок
  13.03.2024 16:00:00

Лекари специализанти по нервни болести и психиатрия Изх. №Д-2317/12.12.23 г.

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум” ЕАД, гр. София на основание чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда и във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява следните свободни места:

 1. Лекар специализант по нервни болести – 3 бр. по едно място в Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния, Клиника за интензивно лечение на нервни болести и Клиника по нервни болести за невродегеративни и периферно-нервни заболявания;
 2. Лекар специализант по психиатрия – 1 бр. към Втора психиатрична клиника.

За повече информация вижте приложения файл 12.12.2023 г.

Документите се подават в Сектор „Човешки ресурси” при специалист човешки ресурси в срок до 17.01.2024 г. всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

 • Дата
  12.12.2023 14:58:20
 • Краен срок
  17.01.2024 16:00:00

Решения на комисиите:

 1. Протокол от 07.02.2024 г., Клиника по нервни болести за невродегеративни и периферно-нервни заболявания 07.02.2024 г.
 2. Протокол от 07.02.2024 г., Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния 07.02.2024 г.
 3. Протокол от 07.02.2024 г., Втора психиатрична клиника 07.02.2024 г.

Лекари специализанти Изх. №Д-1763/02.10.23 г.

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум” ЕАД, гр. София на основание чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда и във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява следните свободни места:

 1. Лекар специализант по нервни болести – 3 бр. по едно място в Клиника по нервни болести за двигателни нарушения, второ отделение по множествена склероза, клиника по нервни болести за пароксизмални състояния, второ отделение за епилепсия, клиника за интензивно лечение на нервни болести, отделение за интензивно лечение.
 2. Лекар специализант по клинична лаборатория – 1 бр.
 3. Лекар специализант по образна диагностика – 1 бр.
 4. Лекар специализант по физикална и рехабилитационна медицина- 1 бр.
 5. Лекар специализант по психиатрия – 1 бр.

За повече информация вижте приложения файл 02.10.2023 г.

Документите се подават в Сектор „Човешки ресурси” при специалист човешки ресурси в срок до 03.11.2023 г. всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

 • Дата
  02.10.2023 14:58:20
 • Краен срок
  03.11.2023 16:00:00

Решения на комисиите:

 1. Решение на комисията, съгл. Заповед №294/13.11.2023 г. на Изпълнителния директор 23.11.2023 г.
 2. Решение на комисията, съгл. Заповед №308/22.11.2023 г. на Изпълнителния директор 23.11.2023 г.
 3. Решение на комисията, съгл. Заповед №309/22.11.2023 г. на Изпълнителния директор 24.11.2023 г.
 4. Решение на комисията, съгл. Заповед №310/22.11.2023 г. на Изпълнителния директор 24.11.2023 г.

ОБЯВИ ЗА РАБОТА (свободни места)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум” ЕАД, гр. София обявява следните свободни места:

 1. Лекар в клиника по нервни болести и неврорехабилитация

  МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД търси лекар със специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ при намален 7-часов работен ден.

  Провежда диагностична, лечебна и профилактична дейност на пациентите в клиниката.

  Образование: магистър лекар, със специалност ОФРМ.

  Ние предлагаме:

  • трудов договор, редовно заплащане, социални и здравни осигуровки;
  • към основното трудово възнаграждение се начислява % прослужено време;
  • много добри битови условия;
  • допълнителен отпуск за работа при специфични условия на труд.
 2. Лекар психиатър

  МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД търси лекар със специалност психиатрия при намален 7-часов работен ден.

  Провежда диагностична, лечебна и профилактична дейност на пациентите в клиниката по психиатрия.

  Образование: магистър лекар, със специалност психиатрия.

  Ние предлагаме:

  • трудов договор, редовно заплащане, социални и здравни осигуровки;
  • към основното трудово възнаграждение се начислява % прослужено време;
  • много добри битови условия;
  • допълнителен отпуск за работа при специфични условия на труд.
 3. КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ЗА НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ И ПЕРИФЕРНО-НЕРВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

  ТЪРСИМ ЗДРАВНИ АСИСТЕНТИ!

  В Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания на МБАЛНП “Св. Наум” търсим амбициозни студенти по медицина (поне 3-ти курс) за длъжност „Здравен асистент“.

  Работното време е напълно съобразено с лекциите, упражненията и изпитите.

  Предлагаме редовно възнаграждение, работа в приятелски настроен и сплотен млад колектив, възможности за посещение на национални научни форуми и за специализация по неврология.

  При интерес заповядайте на място в КЛИНИКАТА

  доц. Д. Богданова, началник клиника 02/9702 180 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 4. Здравен асистент в Клиника по нервни болести или в Клиника по психиатрия

  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

  • Предоставя базови здравни грижи чрез дейности, подпомагащи пациента при удовлетворяване на основните жизнени потребности.

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЕMAНАTА ДЛЪЖНОСТ:

  • Завършено средно образование с професионална квалифиакция „Здравен асистент” или студент „Медицина”/„Здравни грижи” – 3-ти курс или нагоре;
  • Добри комуникационни умения;
  • Умение за работа с медицинска документация;
  • Стаж като санитар ще се счита за предимство.
 5. Mедицински сестри в клиника за интензивно лечение на нервни болести

  Изисквания:

  • Висше - образователно-квалификационна степен: медицинска сестра.
  • Извършва манипулации, лечебни процедури, и организира диагностичните изследвания на пациентите.
  • Приема постъпващите болни, лично извършва обработката, помага при настаняването им.
  • Извършва непрeкъснато наблюдение и своевременно сигнализира при промяна на виталните функции на болните с тежки неврологична заболявания. Поддържа проходимостта на горните дихателни пътища и провежда изкуствено хранене.

  Условия:

  • Работа на смени, при много добри битови условия.
 6. Mедицинска сестра в неврологична и психиатрична клиника

  Изисквания:

  • Образователно-квалификационна степен: медицинска сестра.
  • Да подобрява и осигурява необходимото качество на здравни грижи за болните.
  • Да приема постъпващите болни и да помага при настаняването им.
  • Организира и контролира дейността на санитарите.
  • Подготвя и придружава пациентите за консултации, изследвания и лекарски манипулации.
  • Участва в изписването на лекарствата, приема, проверява и подрежда получените медикаменти от аптеката.

  Условия:

  • Работа на смени - дневни и нощни, при много добри битови условия.
 7. Санитар (за неврология и психиатрия)

  Изисквания:

  • Да извършва текущо и основно почистване и дезинфекция.
  • Да доставя храната на болните от кухнята.
  • Да измива чиниите и други кухненски съдове и да ги дезинфекция.
  • Да участва при подготовка на леглото при приемане на нов болен и обслужване на болните пациенти.

  Условия:

  • Редовно заплащане, трудов договор, социални и здравни осигуровки.
  • Работно облекло.
  • Работа на смени - дневни и нощни, при много добри битови условия.

Документите се подават в сектор „Човешки ресурси” при специалист човешки ресурси всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

Курсове за следдипломна квалификация, основни курсове, тематични курсове и индивидуално обучение

ПЛАН-РА3ПИСАНИЕ

План разписанието за курсовете на специалистите по здравни грижи за 2019 г. изтегли оттук

Курсове за продължителна квалификация на специалисти по здравни грижи за 2014 г. изтегли оттук

Курсове за продължителна квалификация на специалисти по здравни грижи за 2013 г. изтегли оттук

Катедра по неврология

3048. КЛИНИЧНА НЕВРОЛОГИЯ - За специализиращи по Наредба №34, за набиране на стаж база. Продължителност-1-6 мес. Начало - целогод. Курсисти - 20. База - МБАЛНП „Св. Наум”.

3050. СПЕШНА НЕВРОЛОГИЯ - За специализиращи по Наредба №34, за набиране на стаж база. Продължителност-1-6 мес. Начало - целогод. Курсисти - 20. База - МБАЛНП „Св. Наум”.

3051. ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ - За специализиращи по Наредба №34, за набиране на стаж база. Продължителност-1-6 мес. Начало - целогод. Курсисти - 20. База - МБАЛНП „Св. Наум”.

3054. ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ - За специализиращи по Наредба №34, за набиране на стаж база. Продължителност-1-2 мес. Начало - целогод. Курсисти - 30. База - МБАЛНП „Св. Наум”.

3058. НЕВРООТОЛОГИЯ - За специализиращи по Наредба №34, за набиране на стаж база. Продължителност-1-2 мес. Начало - целогод. Курсисти - 20. База - МБАЛНП „Св. Наум”.

3061. ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ - За специализиращи по Наредба №34, за набиране на стаж база. Продължителност-1-2 мес. Начало - целогод. Курсисти - 20. База - МБАЛНП „Св. Наум”.

3064. ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ - За специализиращи по Наредба №34, за набиране на стаж база. Продължителност-1-2 мес. Начало - целогод. Курсисти - 20. База - МБАЛНП „Св. Наум”.

3067. ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ - ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ. Продължителност-1-2 мес. Начало - целогод. Курсисти - 20. База - МБАЛНП „Св. Наум”.

4048. КЛИНИЧНА НЕВРОЛОГИЯ - Индивидуално обучение. Продължителност - 1-6 мес. Начало - целогод. Курсисти - 20. База - МБАЛНП „Св. Наум”. Заб.: Кредитни точки: по 2 на работен ден.

4049. СПЕШНА НЕВРОЛОГИЯ - Индивидуално обучение. Продължителност - 1-6 мес. Начало - целогод. Курсисти - 20. База - МБАЛНП „Св. Наум”. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

4051. ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ - Индивидуално обучение. Продължителност - 1-6 мес. Начало - целогод. Курсисти - 20. База - МБАЛНП „Св. Наум”. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

4054. ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ - НЕ Е ВСД - Индивидуално обучение за специалисти. Продължителност - до 3 седмици. Начало - целогод. Курсисти - 30. База - МБАЛНП „Св. Наум”. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

4057. ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ - НЕ Е ВСД - Индивидуално обучение за специалисти. Продължителност - до 3 седмици. Начало - целогод. Курсисти - 20. База - МБАЛНП „Св. Наум”. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

4060. ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ - НЕ Е ВСД - Индивидуално обучение за специалисти. Продължителност - до 3 седмици. Начало - целогод. Курсисти - 30. База - МБАЛНП „Св. Наум”. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

4064. НЕВРООТОЛОГИЯ - НЕ Е ВСД - Индивидуално обучение за специалисти. Продължителност - до 3 седмици. Начало - целогод. Курсисти - 20. База - МБАЛНП „Св. Наум”. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

4067. ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ - НЕ Е ВСД - Индивидуално обучение за специалисти. Продължителност - до 3 седмици. Начало - целогод. Курсисти - 20. База - МБАЛНП „Св. Наум”. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

Катедра по психиатрия

3106. ПСИХИАТРИЯ - За специализиращи неврология по Наредба №34. Продължителност - 2 мес. Начало - целогод. База - МБАЛНП „Св. Наум”.

3107. КОНСУЛТАТИВНО - СВЪРЗВАЩА ПСИХИАТРИЯ - За специализиращи неврология по Наредба №34. Продължителност - 1 мес. Начало - целогод. База - МБАЛНП „Св. Наум”.

Свързани статии: